Hongkong

วัดโป่หลิน (Polin Monastery) 宝莲寺 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโป่หลิน ของเกาะลันเตา ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่า หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรพระใหญ่แห่งวัดโป่หลินแล้ว ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน วัดโป่หลิน แปลเป็นไทยว่า วัดดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1924 เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาที่วัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปใหญ่ปางโคตะมะ มีความสูง 22 เมตร รวมฐานจะเท่ากับ 34 เมตร ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากำลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้ เทียนถานแปลว่าแ่ท่นบูชาบนสวรรค์ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย รวมถึงประวัติความเป็นมา และที่สำคัญ ที่ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา 


วัดใหญ่โปหลิน ซัดเอาเล็ท เมืองเซินเจิ้น หล่อหู shopping center  

พิเศษ!! เมนูเด็ดเป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง
นำท่านเดินขึ้นไปนมัสการ วัดพระใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) 
หรือที่นิยมเรียกว่าพระใหญ่

เซินเจิ้น  (Shenzhen or 深圳) เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง 
ประเทศจีน มีชายแดนติดกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร 
เมื่อปี ค.ศ. 1980 เซินเจิ้น ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ทำให้มีความเจริญ และความทันสมัยมาก

นำท่านเดินทางสู่  Lowu shopping center แหล่งละลายทรัพย์ ของนักช้อปปิ้ง เป็นห้างช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองเซินเจิ้น 
ส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่ามาบุญครองของเมืองจีน  


วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น วัดกวนอู ร้านหยก ร้านครีมไข่มุก ร้านผ้าไหม ชมโชว์น้ำพุ 
เมืองจูไห่ นำท่านเดินทางสู่วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู
ร้านอาหารกลางวัน ชมโชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain

เป็นโชว์น้ำพุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด โชว์ Shekou Sea World Music Fountain 
บริการอาหารกลางวัน แล ะอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 เมืองจูไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ วัดผู่โถว เมืองมาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล จัตุรัสเซนาโด้ ร้านของฝาก เดอะ เวนีเซียน มาเก๊า  เดอะ ปารีเซียน มาเก๊า เมืองจูไห่ 
พิเศษ!! เมนูเป๋าฮื้อ สำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคมาที่คาสิโน
มาเก๊า  รับรองไม่ผิดหวังเพราะที่นี่จะว่าเขาระดับโลก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวันบริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนูเป๋าฮื้อ บริเวณเดียวกันจะเป็น The parisian มาเก๊า  
หรือที่รู้จักกันในนามของหอไอเฟลแห่งมาเก๊า 
ที่นี่จำลองหอไอเฟลจากเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศส  
มาตั้งไว้ที่หน้าโรงแรมซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า

วันที่ 4 เมืองฮ่องกง - รีพัลส์ เบย์ - วัดแชกงหมิว 
- วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวลรี่ - ร้านหยก - ถนนนาธาน 
- ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง 
(สนามบิน เช็กแล็บก๊อก) -  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
พิเศษ!!เมนูห่านย่าง